Studia I stopnia/stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2022/2023)

Rok II (Rok akademicki 2023/2024)

Rok III (Rok akademicki 2024/2025)

Specjalność: Aplikacje internetowe

Specjalność: Bazy danych

Specjalność: Inteligentne systemy wspomagania decyzji

Rok IV (Rok akademicki 2025/2026)