Opiekunowie roczników

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok mgr inż. Marcin Mrukowicz
II rok mgr inż. Jaromir Sarzyński
III rok dr inż. Piotr Grochowalski
IV rok dr Paweł Drygaś
II stopnia I rok  
II rok dr Zbigniew Gomółka