Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2023/2024


  Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok mgr inż. Wojciech Gałka
II rok mgr inż. Marcin Mrukowicz
III rok mgr inż. Jaromir Sarzyński
IV rok  
II stopnia I rok dr inż. Michał Kępski
II rok dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR