Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów INFORMATYKA  na kadencję 2020-2024:

 

  • dr Wojciech RZĄSA – kierownik kierunku
  • dr hab. Barbara PĘKALA, prof. UR
  • dr inż. Wiesław PAJA
  • dr inż. Michał KĘPSKI
  • dr Ewa RAK
  • Adrian KLAMUT - student