Studia I stopnia stacjonarne

Rok I (Rok akademicki 2019/2020)

Rok II (Rok akademicki 2020/2021)

Rok III (Rok akademicki 2021/2022)

SPECJALNOŚĆ: ANALIZA DANYCH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU

Rok IV (Rok akademicki 2023/2024)

SPECJALNOŚĆ: ANALIZA DANYCH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH