Opiekunowie roczników

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  mgr inż. Marcin Chyła
II rok  mgr inż. Ewa Żesławska
III rok dr inż. Bogusław Twaróg
IV rok dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR