Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów INFORMATYKA i EKONOMETRIA na kadencję 2020-2024:

 

  • dr Piotr PUSZ – kierownik kierunku
  • dr hab. Barbara PĘKALA, prof. UR
  • dr inż. Wiesław PAJA
  • dr Wojciech RZĄSA
  • dr Lech ZARĘBA
  • Michał ZAKIELARZ - student