Opiekunowie roczników

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne II stopnia I rok dr Izabela Piotrowska
II rok