Opiekunowie roczników

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne II stopnia I rok dr Grzegorz Górski
II rok dr Izabela Piotrowska