Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Fizyka na kadencję 2020-2024:

 

  • dr Krzysztof KUCAB – kierownik kierunku
  • dr hab. Józef CEBULSKI , prof. UR
  • dr hab. Małgorzata SZNAJDER, prof. UR
  • dr hab. Marcin WESOŁOWSKI, prof. UR
  • dr Michał MARCHEWKA
  • inż. Patrycja ROZBORSKA - studentka