Zagadnienia obowiązujące podczas egzaminu dyplomowego