Program Antyplagiatowy

 

Poniżej zostały umieszczone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB filmy instruktażowe dotyczące obsługi JSA:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT