Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Biotechnologia na kadencję 2020-2024:

 

  • dr hab. Justyna RUCHAŁA, prof. UR – kierownik kierunku
  • dr hab. Małgorzata KUS-LIŚKIEWICZ, prof. UR
  • dr hab. inż. Ewa SZPYRKA, prof. UR
  • dr hab. Maciej WNUK, prof. UR
  • dr inż. Anna GÓRKA
  • dr inż. Magdalena SŁOWIK-BOROWIEC
  • Łukasz NIŻNIK -  student