Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar
II rok  dr inż. Krzysztof Rogut
III rok dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR
IV rok dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek
II stopnia I rok

dr inż. arch. kraj. Barbara Krupa