Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2023/2024

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Anita Poradowska
II rok dr inż. arch. Barbara Krupa
III rok dr inż. Krzysztof Rogut
IV rok dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR
II stopnia I rok

dr inż. arch. Natalia Stojak

II rok

dr inż. arch. Anna Sołtysik