Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na kadencję 2020-2024:

 

  • dr inż. arch. Agata GAJDEK  – kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Zbigniew CZERNIAKOWSKI,  prof. UR
  • dr inż. Barbara KRUPA
  • dr inż. Anita PORADOWSKA
  • dr inż. arch.  Anna SOŁTYSIK
  • dr inż. arch. kraj. Marta GARGAŁA-POLAR
  • Adam BOŻEK – student