Rozkłady zajęć

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia

I rok

6.10.2022
II rok 25.11.2022
III rok 23.09.2022
IV rok 14.10.2022

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Tygodnie zajęć 2022 na 2023 w semestrze zimowym