Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2022/2023

 

  Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr Marzena Mazurek
II rok  dr inż. Paweł Wolański
III rok  dr inż. Tomasz Olbrycht
IV rok dr Grzegorz Pitucha