Opiekunowie roczników

Rok akademicki 2023/2024

 

  Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr Grzegorz Pitucha
II rok dr Marzena Mazurek
III rok dr inż. Paweł Wolański
IV rok dr inż. Tomasz Olbrycht