Zespoły Programowe kierunków studiów

Zespoły Programowe kierunków studiów

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów AGROLEŚNICTWO  na kadencję 2020-2024:

 • dr hab. inż. Bogdan WIŚNIOWSKI, prof. UR - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Paweł CZARNOTA, prof. UR
 • dr Karol SKROBACZ
 • dr inż. Tomasz OLBRYCHT
 • dr Grzegorz PITUCHA
 • Dariusz KANIUCZAK - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na kadencję 2020-2024:

 • dr inż. arch. Agata GAJDEK  - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Zbigniew CZERNIAKOWSKI,  prof. UR
 • dr inż. arch.  Anna SOŁTYSIK
 • dr inż. arch. kraj. Marta GARGAŁA-POLAR
 • Adam BOŻEK - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów BIOLOGIA na kadencję 2020-2024:

 • dr hab. n. wet. Waldemar GRZEGORZEWSKI, prof. UR - kierownik kierunku
 • dr hab. Roma DURAK, prof. UR
 • dr hab. Ewa WĘGRZYN, prof. UR
 • dr Magdalena KWOLEK-MIREK
 • dr Mateusz MOŁOŃ
 • Sylwia WĘGRZYN - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów BIOTECHNOLOGIA na kadencję 2020-2024:

 • dr hab. Justyna RUCHAŁA, prof. UR - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Ewa SZPYRKA, prof. UR
 • dr inż. Anna GÓRKA
 • dr inż.Małgorzata KARBARZ
 • dr inż. Magdalena SŁOWIK-BOROWIEC
 • Łukasz NIŻNIK -  student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów FIZYKA na kadencję 2020-2024:

 • dr Krzysztof KUCAB - kierownik kierunku
 • dr hab. Józef CEBULSKI , prof. UR
 • dr hab. Małgorzata SZNAJDER, prof. UR
 • dr Marcin WESOŁOWSKI
 • dr Michał MARCHEWKA
 • inż. Dominika ROJEK - studentka

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów INFORMATYKA na kadencję 2020-2024:

 • dr Wojciech RZĄSA - kierownik kierunku
 • dr hab. Barbara PĘKALA, prof. UR
 • dr inż. Wiesław PAJA
 • dr inż. Michał KĘPSKI
 • dr Ewa RAK
 • Adrian KLAMUT - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów INFORMATYKA i EKONOMETRIA na kadencję 2020-2024:

 • dr Piotr PUSZ - kierownik kierunku
 • dr hab. Barbara PĘKALA, prof. UR
 • dr inż. Wiesław PAJA
 • dr Wojciech RZĄSA
 • dr Lech ZARĘBA
 • Michał ZAKIELARZ - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów INŻYNIERIA MATERIAŁOWA na kadencję 2020-2024:

 • dr Dariusz PŁOCH - kierownik kierunku
 • dr hab. Andrzej DZIEDZIC, prof. UR
 • dr hab. Małgorzata POCIASK-BIAŁY, prof. UR
 • dr Michał MARCHEWKA
 • mgr inż. Ewa BOBKO
 • Anna JUŚ - studentka

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM na kadencję 2020-2024:

 • dr hab. inż. Jadwiga TOPCZEWSKA, prof. UR - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Edmund HAJDUK, prof. UR
 • dr inż. Marian GIL
 • dr Dorota GRABEK-LEJKO
 • dr inż. Małgorzata ORMIAN
 • dr Agnieszka PODOLAK
 • dr Anita ZAPAŁOWSKA
 • Maciej PAJDA - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów MATEMATYKA na kadencję 2020-2024:

 • dr Edyta TRYBUCKA - kierownik kierunku
 • prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
 • dr hab. Mirosława ZIMA, prof. UR
 • dr Piotr DRYGAŚ
 • dr Anna SZPILA
 • Sabina LIZIS - studentka

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów MECHATRONIKA na kadencję 2020-2024:

 • dr hab. inż. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR - kierownik kierunku
 • dr hab. Ireneusz STEFANIUK, prof. UR
 • dr hab. inż. Rafał REIZER, prof. UR
 • dr inż. Marcin GROCHOWINA
 • dr inż. Jacek BARTMAN
 • Michał MICAŁ - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów MENEDŻER ROZWOJU PRODUKTU na kadencję 2020-2024:

 • dr inż. Greta Adamczyk - kierownik kierunku
 • dr inż. Maria Czernicka
 • dr inż. Joanna Kaszuba
 • dr inż. Jadwiga Lechowska
 • dr inż. Michał Miłek
 • dr inż. Małgorzata Pawlos
 • dr inż. Karolina Pycia
 • dr inż. Renata Stanisławczyk
 • dr inż. Tomasz Cebulak

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów OCHRONA ŚRODOWISKA na kadencję 2020-2024:

 • prof. dr hab. Krzysztof KUKUŁA - kierownik kierunku
 • dr hab. Aneta BYLAK, prof. UR
 • dr hab. Jan BUCZEK, prof. UR
 • dr Bernadetta ORTYL
 • dr Agata  ĆWIK
 • dr Natalia KOCHMAN-KĘDZIORA
 • Natalia TOKARZ - MIŚKIEWICZ - studentka

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI na kadencję 2020-2024:

 • dr hab. inż. Justyna  KOC - JURCZYK, prof. UR - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Wacław JARECKI, prof. UR
 • dr inż. Marcin BAJCAR
 • dr inż. Karol SKROBACZ
 • dr Grzegorz WISZ - głos doradczy
 • Beata Wasąg - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów ROLNICTWO na kadencję 2020-2024:

 • dr inż. Dagmara MIGUT - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Jan BUCZEK, prof. UR
 • dr hab. inż. Ewa SZPUNAR - KROK, prof. UR
 • dr inż. Natalia MATŁOK
 • dr inż. Jadwiga LECHOWSKA
 • Sławomir BOCHNAK - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE na kadencję 2020-2024:

 • dr Mirosław ŁABUZ - kierownik kierunku
 • prof. dr hab. Marian CHOLEWA
 • dr hab. Paweł JAKUBCZYK, prof. UR\
 • dr hab. n. med inż. Dorota BARTUSIK - AEBISHER, prof. UR
 • dr Grzegorz GÓRSKI
 • Michał GOLENIA - student

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na kadencję 2020-2024:

 • dr inż. Joanna KASZUBA  - kierownik kierunku
 • dr hab. inż. Małgorzata  DŻUGAN, prof. UR
 • dr hab. inż. Mariusz RUDY, prof. UR
 • dr Maciej KLUZ
 • dr inż. Karolina PYCIA
 • Przemysław HORECZY - student