Rada Dydaktyczna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych  w roku akademickim 2022/2023

Semestr zimowy:

  • 20 października 2022 r.
  • 17 listopada 2022 r.
  • 8 grudnia 2022 r.
  • 19 stycznia 2023 r.
  • 16 luty 2023 r.

Semestr letni:

  • 21 marca 2023 r.
  • 20 kwietnia 2023 r.
  • 18 maja 2023 r.