Rada Dydaktyczna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych  w roku akademickim 2023/2024

Semestr zimowy:

  • 19 października 2023 r.
  • 23 listopada 2023 r.
  • 14 grudnia 2023 r.
  • 18 stycznia 2024 r.
  • 22 lutego 2024 r.

Semestr letni:

  • 14 marca 2024 r.
  • 11 kwietnia 2024 r.
  • 23 maja 2024 r.
  • 20 czerwca 2024 r.