Kolegialna Komisja Wyborcza

Skład Kolegialnej Komisji Wyborczej Kolegium Nauk Przyrodniczych:

dr Lech Zaręba – Przewodniczący
dr Daniel Broda – Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Katarzyna Szupernak-Wierzbińska - Sekretarz
dr hab. Mariusz Rudy, prof. UR
dr hab. Janusz Sokół, prof. UR
dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
dr inż. Marcin Bajcar
dr inż. Michał Miłek
dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec
dr Marcin Wesołowski

Adres:
Kolegialna Komisja Wyborcza Kolegium Nauk Przyrodniczych
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
Budynek A0, B1, pok. 38
tel. 17 851 87 12
e-mail: kszupern@ur.edu.pl