Życie na dnie rzeki - jak przetrwać, gdy wszystko wokół płynie?

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, dr Natalia Kochman-Kędziora, mgr Elżbieta Hałoń

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję poznać bliżej różnorodność organizmów żyjących w naszych wodach– ryb, bezkręgowców, w tym larw wodnych owadów (nawet  motyli!) oraz różnych grup glonów. Podczas warsztatów uczniowie będą korzystać z licznych pomocy dydaktycznych (w tym okazów omawianych zwierząt i roślin), oraz sprzętu laboratoryjnego (w tym mikroskopów, binokularów itp.). Zapoznają się z różnorodnymi przystosowaniami organizmów do życia w szybkim w wodach płynących oraz dowiedzą się, że  niektóre z nich wykorzystywane są do oceny jakości wody, zgodnie z zasadą „Powiedz mi, co żyje w potoku, a ja Ci powiem, czy woda jest czysta”

Czas trwania: 2x45 min

Liczebność grupy: 16 osób (max 20) + opiekun (zajęcia dedykowane uczniom szkół średnich)

Plan spotkania:

1.Wprowadzenie z prezentacją multimedialną (wykład aktywny)

2.Warsztaty - zajęcia praktyczne z bioindykacji środowiska wodnego, podczas których uczniowie będą mogli m.in. nauczyć się identyfikować bezkręgowce wodne (w tym larwy wodnych owadów, będące doskonałymi wskaźnikami jakości wód), czy podziwiać różnorodność form glonów żyjących na dnie rzeki.