Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych na obszarze Polski

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

Wykład poświęcony jest przeglądowi zbiorowisk leśnych występujących na terenie Polski. Słuchacze zapoznają się z ich fizjonomią, składem gatunkowym i warunkami siedliskowymi.   

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu
  2. Wykład

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun