Zastosowanie środowiska Labview do symulacji zjawisk fizycznych

Nazwisko Prowadzącego:  mgr inż. Jarosław Szkoła

Warsztaty mają na celu zapoznać uczestników z wiodącymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle oraz nauce, które są związane z symulowaniem, sterowaniem i przetwarzaniem danych. Jednym z takich rozwiązań jest środowisko Labview firmy National Instruments. W trakcie spotkanie zostaną przedstawione w sposób przystępny podstawy obsługi środowiska Labview, oraz jego możliwości. Programowanie w środowisku Labview odbywa się w sposób wizualny, czym różni się od innych rozwiązań, w których stosuje się klasyczne języki programowania. W ramach warsztatów, uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodologią projektowania w języku G, oraz samodzielnie zaprojektować prosty układ symulujący wybrane zjawisko fizyczne.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Krótkie wprowadzenie do programowania w środowisku Labview, podstawy języka G,
  2. Prezentacja procesu projektowania i symulacji wybranego zjawiska fizycznego z wizualizacją,
  3. Prezentacja możliwości akwizycji i przetwarzania danych pochodzących z fizycznych czujników (m.in. temperatury, natężenia światła, i innych).