Zależności ekologiczne w środowisku - jak uniknąć wroga, znaleźć pokarm i partnera

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, dr Natalia Kochman-Kędziora, mgr Elżbieta Hałoń

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przykładami kamuflażu w środowisku i jego znaczenia zarówno dla potencjalnych „ofiar” jak i „łowców”. Dokonają analizy znaczenia kamuflażu na przykładzie wybranych grup owadów. W tej części uczniowie będą mogli poznać również nieznane do tej pory grupy bezkręgowców. Następnie przeprowadzą symulację relacji drapieżnik-ofiara w oparciu o wybrane gatunki kręgowców i układy ekologiczne. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z licznych pomocy dydaktycznych (w tym okazów wybranych gatunków owadów). Zapoznają się z różnorodnymi przystosowaniami organizmów do środowiska, które umożliwiają im m.in. uniknąć wroga, znaleźć pokarm i partnera.

Czas trwania: 2x45 min

Liczebność grupy: 16 osób (max 20) + opiekun (zajęcia dedykowane uczniom szkół średnich)

Plan spotkania:

  1. Wprowadzenie z prezentacją multimedialną (wykład aktywny)
  2. Warsztaty: ekologiczne gry symulacyjne.