Wypiek chleba

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Joanna Kaszuba

Zapoznanie uczestników z tematyką badawczą dotyczącą technologii zbóż realizowaną w Instytucie Technologii Żywności i Żywienia. Krótkie omówienie zastosowania wybranej aparatury badawczej i interpretacji wyników badań, które mają zastosowanie w branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej.

Realizacja wypieku pieczywa pszennego, od przygotowania ciasta do oceny jakości gotowego produktu.

Czas trwania: 5 x 45 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej z zakresu technologii zbóż realizowanej w Instytucie Technologii Żywności i Żywienia.
  2. Zwiedzanie laboratorium i hali technologii zbóż Instytutu Technologii Żywności i Żywienia.
  3. Prezentacja nowoczesnej aparatury stosowanej w badaniach naukowych z zakresu technologii zbóż.
  4. Warsztaty: Wypiek chleba pszennego: (przygotowanie ciasta, fermentacja ciasta, przygotowanie ciasta do wypieku i wypiek, ocena jakości chleba).