Wybrane doświadczenia laboratoryjne z fizyki

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Krzysztof Szemela, prof. UR

Zajęcia na pracowni fizycznej obejmujące:
- pomiar ciepła topnienia lodu metodą kalorymetryczną,
- wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego,
- pomiar lepkości metodą Stokes'a,
- eksperymenty z wykorzystaniem siatki dyfrakcyjnej, (pomiar stałej siatki, lub określenie długości fali świetlnej).

Czas trwania: 90 min

Liczebność grupy: 15 osób + opiekun

Plan spotkania:

1) Omówienie zagadnień związanych z realizacją ćwiczenia
2) Zapoznanie z metodologią pomiarową
3) Wykonanie pomiarów
4) Weryfikacja wyników