Widzenie maszynowe – czy komputery mogą rozumieć obrazy?

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Michał Kępski

Współczesny szybki rozwój metod sztucznej inteligencji doprowadził do możliwości wyposażenia maszyn w pewien poziom zdolności percepcji otoczenia. Jak skuteczne są współczesne metody rozpoznawania obrazu i na jakie zastosowania pozwalają? W trakcie prezentacji zostaną zaprezentowane rozwiązania dotyczące przetwarzania obrazów i identyfikacji obiektów w obrazach.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun