Tworzenie interfejsów internetowych z wykorzystaniem frameworka Bootstrap

Nazwisko Prowadzącego: mgr inż. Jaromir Sarzyński

Podczas prezentacji przedstawione będą podejścia do współczesnego tworzenia interfejsów internetowych (bez oraz z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków). Omówiony zostanie jeden z najpopularniejszych obecnie frameworków – Bootstrap (jak zacząć korzystać z tego frameworka, jego składowe i elementy potrzebne do budowy stron, tworzenie prostej przykładowej strony z jego wykorzystaniem). Końcowo poddane dyskusji zostaną zalety i wady stosowania frameworków, a także udzielonych zostanie kilka porad i wskazówek przydatnych na początek przygody z web designem.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun