Twierdzenie sinusów

Przykłady zastosowań twierdzeń sinusów, cosinusów i tangensów

Nazwisko Prowadzącego: dr Anna Szpila

Celem wykładu będzie przedstawienie przykładów wykorzystania znanych z geometrii szkolnej twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiazywania trójkątów. Ponadto zostanie udowodnione kolejne twierdzenie określające zależności miedzy kątami i bokami trójkąta  - twierdzenie tangensów zwane również twierdzeniem Regiomontana.

W trakcie zajęć przy zastosowaniu wszystkich trzech twierdzeń rozwiązane zostaną również ciekawe zadania „na dowodzenie”

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 30 osób + opiekun