Twarda woda - czyli jaka?

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Radosław Józefczyk

Woda używana w gospodarstwach domowych i do celów przemysłowych zawiera jony wapnia, magnezu oraz innych metali wielowartościowych. W zależności od zawartości jonów woda wykazuje różne stopnie twardości. Celem zajęć jest analiza twardości wody wodociągowej i prezentacja sposobów jej usuwania.

Czas trwania: 45 min.

Liczebność grupy: 7 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności wraz ze zwiedzaniem laboratoriów Zakładu.
  2. Omówienie pojęcia twardości wody, rodzajów twardości i sposobów jej usuwania.
  3. Warsztaty: praktyczne określenie twardości wody na drodze miareczkowania kompleksometrycznego.