Trzmiele Rzeszowa - owady pożyteczne w środowisku zurbanizowanym

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników z różnorodnością trzmieli w mieście. Te pożyteczne owady odgrywają bardzo ważną i pożyteczną rolę w środowisku zapylając wiele gatunków roślin dzikich i użytkowych, są więc z punktu widzenia człowieka owadami pożytecznymi. Miasto z pozoru jest niezbyt przyjaznym środowiskiem dla tych owadów, jednak dzięki dużym zdolnościom przystosowawczym część z gatunków dość dobrze sobie tu radzi.

Czas trwania: 90 minut (wstęp teoretyczny i ćwiczenia terenowe) + 45 minut (prezentacja wyników online z wykorzystaniem platformy Zoom)

Liczebność grupy: do 25 osób i opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład wprowadzający w zagadnienia biologii i różnorodności gatunkowej trzmieli Polski
  2. Rozdanie i objaśnienie materiałów do ćwiczeń terenowych
  3. Ćwiczenia terenowe (rozpoznawanie gatunków trzmieli, określanie ich liczebności i zagęszczenia, wykonywanie fotografii trzmieli dla celów dokumentacyjnych)
  4. Kameralne opracowanie wyników i ich prezentacja w trakcie wirtualnego spotkania na platformie Zoom