Świadome kształtowanie zielonych przestrzeni publicznych – Mapa myśli

 

 

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. arch. kraj. Barbara Krupa

Świadome kształtowanie zielonych przestrzeni publicznych ma wielki potencjał aby zmienić otoczenie człowieka i przyczynić się do poprawy wielu globalnych problemów, natury ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Ostatnie lata przyniosły zmianę nastawienia społeczeństwa do kształtowania zielonych przestrzeni publicznych w mieście. Pojawiają się pytania, jak najlepiej zagospodarować przestrzeń terenu zieleni. Warto konstruktywnie i odpowiedzialnie wybrać rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: - max 25 osób

 

Plan spotkania:

1. Prezentacja multimedialna

2. Dyskusja, mapa myśli, podsumowanie