Spożycie mięsa i przetworów mięsnych a choroby cywilizacyjne

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Renata Stanisławczyk

Mięso i przetwory mięsne, wnosząc do diety właściwości odżywcze i funkcjonalne, mogą być równocześnie przyczyną chorób cywilizacyjnych. Za choroby cywilizacyjne albo raczej chroniczne choroby środowiskowe uważa się przewlekłe, długotrwałe procesy poprzedzone fazą bezobjawową, które stale i w sposób postępujący upośledzają sprawność organizmu. Do podstawowych chorób cywilizacyjnych należy zaliczyć: otyłość, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową i wrzodową, schorzenia alergiczne.

Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie argumentów za i przeciw powszechnie powtarzanym opiniom, że spożycie mięsa i przetworów mięsnych jest główną przyczyną tzw. chorób cywilizacyjnych (chronicznych chorób środowiskowych).

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: 25 osób

Plan spotkania: wykład połączony z prezentacją urządzeń wykorzystywanych do produkcji przetworów mięsnych.