Różne formy degradacji gleb

Nazwisko Prowadzącego: dr Małgorzata Szostek

Wykład omawiający przyczyny powstawania różnych form naturalnej i antropogenicznej degradacji gleb, takich jak erozja, pustynnienie, stepowienie, skażenia powodowane działalnością gospodarczą człowieka itp.  oraz metody przeciwdziałania.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu
  2. Wykład