Równania i nierówności trygonometryczne

Nazwisko Prowadzącego: dr Svetlana Mincheva-Kamińska

Podamy definicje funkcji trygonometrycznych oraz uzasadnienie ich podstawowych własności za pomocą okręgu trygonometrycznego. Omówimy podstawowe typy równań i nierówności trygonometrycznych oraz metody ich rozwiązania. Podamy szereg interesujących przykładów.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 30 osób + opiekun