Rośliny uprawne i ich alternatywne wykorzystanie

Nazwisko prowadzącego: dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach prof. UR

Celem wykładu jest pokazanie roli i znaczenia wybranych gatunków roślin uprawnych w życiu człowieka a także możliwości ich innego wykorzystania w środowisku przyrodniczym.

Czas trwania: 60 minut

Liczebność grupy: 25 + opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład multimedialny
  2. Warsztaty, prezentacja laboratoriów i aparatury badawczej (dr Marta Jańczak- Pieniążek, mgr. inż. Dagmara Migut)