Rola roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu gleb z substancji toksycznych

Nazwisko Prowadzącego: dr Małgorzata Szostek, mgr inż. Marcin Pieniążek

Wykład omawiający procesy bioremediacji, fitoremediacji i dendroremediacji oraz ich znaczenie.
Warsztaty - ocena wybranych gatunków roślin na różne stężenia metali ciężkich; badanie aktywności oddechowej mikroorganizmów
w obecności substancji toksycznych

Czas trwania: 90 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład
  2. Warsztaty