Ptaki w otoczeniu człowieka

Nazwisko Prowadzącego: dr Jerzy Michalczuk

W trakcie spotkania zostaną przybliżone podstawowe wiadomości o adaptacjach ptaków do życia w siedliskach synantropijnych. Zasadniczą częścią zajęć będzie zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków żyjącymi w otoczeniu człowieka oraz sposobami ich ochrony w krajobrazie rolniczym i miejskim.

Czas trwania: 3  godziny

Liczebność grupy: 15 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład: Ptaki w otoczeniu człowieka – wprowadzenie do tematu. 45min.
  2. Ćwiczenia terenowe: Wpływ antropogenicznych zmian w środowisku na życie ptaków – obserwacje przyrodnicze na terenie Rzeszowa. 2 godziny 15 minut.