Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka

Nazwisko Prowadzącego: mgr inż. Stanisław Ryzner

Promieniowanie jonizujące głównie kojarzone jest z przemysłem oraz medycyną. Jednakże izotopy promieniotwórcze obecne są również w środowisku tworząc naturalne promieniowanie tła. Skumulowana dawka promieniowania nie jest obojętna dla ciała człowieka, dlatego jego detekcja i monitoring ma duże znaczenie dla zdrowia ludności.

Przykładowe zagadnienia:
- Badanie zawartości radioizotopów w materiałach sypkich,
- Badanie skażeń powierzchniowych za pomocą sondy scyntylacyjnej,
- Poszukiwanie i wstępna klasyfikacja źródeł promieniotwórczych za pomocą monitora skażeń radioaktywnych.
- Analiza widm wybranych źródeł światła za pomocą spektrometru siatkowego z kamerą CCD _ CCS.

Czas trwania: 45-90 min

Liczebność grupy: 15 osób + opiekun

Plan spotkania:

1). Oprowadzenie po części naukowo-badawczej laboratorium.
2). Krótki rys historyczny na temat promieniowania jonizującego i izotopów promieniotwórczych.
3). Pokaz przeprowadzania pomiarów w Pracowni Monitoringu i Detekcji Materiałów Radioaktywnych oraz w Pracowni Spektroskopii Molekularnej.