Próchnica glebowa i jej znaczenie w przyrodzie

 

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR,  dr Małgorzata Szostek, mgr inż. Marcin Pieniążek   

Czas trwania: 90 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład dotyczący wpływu materii organicznej na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb oraz na wzrost i rozwój roślin.
  2. Warsztaty polegające na analizie gleb pod kątem zawartości różnych frakcji materii organicznej oraz obserwacji stopnia jej rozkładu pod mikroskopem skaningowym SEM.