Pomiary właściwości mechanicznych surowców i produktów żywnościowych za pomocą analizy - TPA (Texture Profile Analysis)

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR

Krótkie streszczenie tematu: Pomiary tekstury należą do grupy pomiarów właściwości mechanicznych ciał stałych i cieczy. Stosuje się je głównie do produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Można nimi szacować i porównywać w sposób obiektywny cechy, które zwykle określa się jedynie subiektywnie za pomocą zmysłów (testami sensorycznymi). Główne właściwości teksturometryczne to: twardość, kruchość, ciągliwość, kleistość, żujność, gumowatość.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 15 osób

Plan spotkania:

  1. Demonstracja