Pokaz wpływu niskich temperatur (ciekły azot) na zjawiska biologiczne/mechaniczne/elektryczne wraz z komentarzem

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Dariusz Żak

Przykładowe zagadnienia:
- wpływ temperatury na tkanki biologiczne;
- skraplanie ciekłego tlenu - własności energetyczne i magnetyczne uzyskanej cieczy;
- badanie rozszerzalności gazów i ciał stałych;
- wpływ temperatury na zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, zachowanie elementów elektronicznych.

Czas trwania: 45-90 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

1) Oprowadzenie po części naukowo-badawczej CMiN (rejon tzw. "pomieszczeń czystych") wraz z komentarzem na temat prowadzonych prac i roli poszczególnych urządzeń;
2) Krótki rys historyczno/dydaktyczny na temat niskich temperatur i ich roli w życiu i badaniach naukowych;
3) Pokaz wpływu niskich temperatur (ciekły azot) na zjawiska biologiczne/mechaniczne/elektryczne wraz z komentarzem.

UWAGI:

- Przekazywane odwiedzającym treści dostosowywane są każdorazowo do wieku i możliwości percepcyjnych odwiedzających.
- Przed wizytą wskazane byłoby przedyskutowanie potrzeb zwiedzających z opiekunem (nauczycielem) danej grupy.