Podstawy programowania robotów z wykorzystaniem modułów Arduino

Nazwisko Prowadzącego: mgr inż. Jarosław Szkoła

Warsztaty mają na celu wprowadzić uczestników w tematykę programowania robotów mobilnych. W ramach warsztatów zostanie zaprezentowany jeden z najpopularniejszych modułów do nauki programowania robotów - układ Arduino. Uczestnicy będą mogli po krótkim wprowadzeniu samodzielnie zaprojektować algorytm sterowania oraz napisać prosty program w języku C/C++, który będzie sterował wybranymi urządzeniami podłączonymi do modułu.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Krótkie omówienie układów Arduino (możliwości techniczne, wprowadzenie do IDE, podstawy języka C/C++),
  2. Podstawy teoretyczne i prezentacja wybranych algorytmów sterowania w postaci blokowej,
  3. Prezentacja wybranego procesu sterowania z wykorzystaniem modułu Arduino (np. sterowanie prędkością obrotową silnika DC, sterowanie intensywnością świecenia diody LED, wykrywania dnia / nocy z wykorzystaniem czujnika natężenia światła, pomiar odległości z wykorzystaniem czujników ultradźwiękowych i inne),