Podstawowe właściwości gleb i ich znaczenie

Nazwisko Prowadzącego: dr Małgorzata Szostek, mgr inż. Marcin Pieniążek

Plan spotkania:

  1. Wykład omawiający podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb i ich znaczenie w kształtowaniu żyzności środowiska
  2. Warsztaty polegające na analizie podstawowych właściwości gleb, m.in. skład granulometryczny, pH, zawartość węglanu wapnia

Czas trwania: 90 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun