Jak powstawały inkluzje owadów w bursztynie?

 

 

Nazwisko prowadzącego: dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

Podczas wykładu zostanie wyjaśnione pochodzenie inkluzji w różnowiekowych żywicach, jak powstawały inkluzje owadów w bursztynie i jakich organizmów w postaci inkluzji nie znajdziemy. Odpowiemy na pytania, dla jakich organizmów żywica była "pułapką", czy miała właściwości selektywne, dlaczego rzadkie są inkluzje owadów preferujących klimat chłodny czy nocny tryb życia.  Udzielimy też odpowiedzi na pytanie jakie czynniki decydowały o zachowaniu się owadów w postaci inkluzji w żywicach, których złoża tworzyły się w kredzie - okresie panowania dinozaurów, czy w eocenie, w czasie środkowo-eoceńskiego optimum klimatycznego (MECO - Middle Eocene Climatic Optimum).

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun