Ogród marzeń - podstawy obsługi CANVY

 

Użycie darmowych narzędzi elektronicznych w procesie krystalizacji i prezentacji wizji kreatywnych

Nazwisko prowadzącego: dr inż. arch. Natalia Stojak

Podczas zajęć zapoznamy się z podstawowymi funkcjami Canvy. Canva to narzędzie internetowe, które umożliwia tworzenie różnego rodzaju projektów graficznych, takich jak plakaty, ulotki, zaproszenia, grafiki do mediów społecznościowych, prezentacje, infografiki i wiele innych.

Zadaniem projektowym będzie opracowanie planszy konkursowej przestawiającej Ogród Marzeń. W czasie zajęć nauczymy się określać format strony, wstawiać grafiki, tekst oraz tło, formatować te obiekty oraz eksportować je do zewnętrznego pliku zdatnego do wydruku. Zajęcia wyposażą uczestników w podstawowe umiejętności, które pozwolą im bez trudu na opracowanie niewielkich form graficznych, takich jak prezentacja, ulotka, poster etc.

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: -