Nawadnianie izotoniczne – jesteś tym co pijesz

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Grzegorz Zaguła, prof. UR

Tematem wykładu jest szeroko rozumiane nawadnianie organizmu. W trakcie wykładu Uczniowie znacząco poszerzą wiedzę na temat wody i płynów nawadniających.

Czas trwania: 90 -120 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury w Katedrze Bioenergetyki, Analizy Żywności i Mikrobiologii.
  2. Wykład