Mikroskopowa dżungla - glony inne niż myślisz

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Teresa Noga, prof. UR, dr inż. Anita Poradowska, dr Łukasz Peszek, dr Natalia Kochman-Kędziora, dr Mateusz Rybak

Podczas warsztatów każdy z uczestników będzie miał okazję pracować indywidualnie z mikroskopem. Warsztaty mają na celu pokazanie życia pod mikroskopem, szczególnie różnych grup mikroglonów. Praca z żywym materiałem pozwala na obserwacje nie tylko wielkości, kształtu i kolorów glonów, ale także m.in. sposobu ich poruszania się. Ze względów technicznych do udziału zachęcamy przede wszystkim uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich.

Czas trwania: 60 minut

Liczebność grupy: 16 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Krótki wykład wprowadzający – budowa, występowanie i różnorodność glonów (około 5-10 minut)
  2. Warsztaty: Praca indywidualna z mikroskopem.