Metody odławiania i preparowania owadów

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Tomasz Olbrycht

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najczęściej stosowane metody i techniki wykorzystywany w badaniach nad entomofauną. W drugiej części zaprezentowany zostanie zbiór entomologiczny z okazami spreparowanych owadów wraz z krótką charakterystyką wybranych gatunków.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 20 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Warsztaty