Logistyczno-marketingowy system zarządzania

Nazwisko Prowadzącego: dr Marcin Halicki, dr Grażyna Gajdek

Prezentacja dotyczy omówienia podstawowych procesów oraz funkcji związanych z logistyką  oraz ich integracji z systemem marketingu. Prezentacja ma za zadanie zwrócenie uwagi na nowatorskie kierowanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej
  2. Wykład z prezentacją multimedialną
  3. Warsztaty/Inne formy zajęć – Ćwiczenia z analizą podstawowych zagadnień