Lasery i ich zastosowania

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

Prezentacja na temat zasady działania lasera i jego zastosowań oraz demonstracja własności promieniowania laserowego.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 20 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej CDNTP wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury
  2. Wykład: Lasery i ich zastosowania
  3. Warsztaty: Demonstracje i badanie własności promieniowania laserowego.