Kwiaty, owoce i zdrowie

Nazwisko Prowadzącego: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR

Krótkie streszczenie tematu:

Związki, którym większość kwiatów i wiele owoców zawdzięcza swoje barwy – antocyjaniny - są także związkami bardzo pożytecznymi dla naszego zdrowia. Są one świetnymi antyoksydantami i działają prozdrowotnie, zapobiegając czy łagodząc przebieg wielu chorób. Długowieczność mieszkańców Okinawy przypisywana jest spożywaniu dużych ilości produktów bogatych w antocyjaniny. Ciekawe są też właściwości fizykochemiczne antocyjanin, gdyż ich barwa zmienia się w funkcji pH, mogą więc być wskaźnikami pH i indykatorami procesów utleniania.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Zakładu Biochemii Analitycznej UR wraz z pokazaniem laboratoriów i aparatury.
  2. Wykład z pokazem